ВЕСТИ

Како до наплатите штету на возилима због кратера на аранђеловачким путевима

Прочитај ми чланак

Возећи се путевима аранђеловачке општине сви смо сведоци многих рупа, кратера и улегнућа на путевима. Неретко нам се дешава да на том путу до сваке куће оштетимо наша возила. Решили смо да вам оставимо упутство како да наплатите штету због неадекватног одржавања путева у арнађеловачкој општини коју, тренuтно води, Бојан Радовић.

Како Закон о безбедности саобрађаја и Закон о путевима наводе, управљач путева дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање пута, као и несметано и безбедно одвијање саобрађаја.

Толико о слову закона, а како је на путевима знате и сами. Можда је ово и информација за наше суграђане из улице Генерала Ненадовића где асфалта заправо ни нема, па се често долази у ситуацију да се возила оштете.

Возачи који оштете своје аутомобиле због рупа на путевима, имају пуно право на накнаду штете.

Први корак је да позовете полицију која по доласку сачињава записник и фотографише возило и рупу. Зато је битно да возило не померате са места на којем је настала штета.

Други корак је да одате до проценитеља који такођер сачињава записник. Проценитељ сачињава процену по одређеној процедури. Битно је нагласити да направите копије докумената за приватну архиву.

Када добијете полицијски записник и записник од осигуравајуђе куђе, можете да одете да поправите своје возило, а рачун од поправке обавезно сачувајте.

Тада можете да се обратите управљчу путева ради накнаде штете на вашем возилу. Сходно Закону о путевима, постоје прва и друга категорија путева, локални путеви и улице. За магистралне и ауто – путеве надлежно је предузеђе “Србија путеви”, док је за улице у граду надлежно предузеће ЈКП Букуља, радна јединица нискоградња, којем подносите захтев, било лично, било преко адвоката.

Након истека рока од 15 дана, колико је потребно да чекате, ако добијете неодговарајуђи одговор, који не задовољава накнаду штете која је настала на вашем возилу, или уколико управљач путева уопште не одговори, једино што вам преостаје је да поднесете тужбени захтев.

Да кратери нестану!

АР ИНФО

Back to top button