ДРУШТВО

Коме се жалити?

Прочитај ми чланак

У случају да сте послали Захтев некој фирми, институцији, граду, општини али одговор нисте добили у законском року од 15 дана (ћутање управе), Ваш захтев је одбијен или сте добили непотпун одговор, можете да поднесете Жалбу.

Идемо корак по корак.

Нема одговора – ћутање
На пример – Послали сте Градској топлани Захтев у коме тражите увид у неки документ или достављање његове копије. Ако у року од 15 дана не добијете одговор, то је “ћутање” органа и Поверенику за информације од јавног значаја подносите Жалбу против ћутања органа.

Међутим, не препоручујемо да Жалбу подносите одмах по истеку рока од 15 дана од кад сте послали Захтев. Увек постоји шанса да су вам одговор послали поштом и то баш 15. дана, па да пошиљка путује ка вама. Предлог је да сачекате још који дан. Ако се и деси да сте већ упутили Жалбу Поверенику а тражени одговор сте у међувремену добили, било би корисно да обавестите Повереника да одустајете од Жалбе. Да људима не правите додатни посао.

Битно је да знате да због “изузетно оправданих разлога”, шта год то било, рок за слање одговора на Ваш Захтев може бити и 40 дана од подношења захтева. С тим да је у том случају неопходно да Вас о томе обавесте одмах по пријему Захтева.

Постоји још један изузетак. За информације од значаја за заштиту живота или слободе неког лица или угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, рок за доставу информације је 48 сати.

Веома је битно да уз Жалбу због “ћутања” органа, Поверенику пошаљете и копију поднетог Захтева и доказ о његовој предаји, односно упућивању. Тај доказ може бити – Повратница (ако сте Захтев слали поштом), извештај-исечак са факса или извештај о испорученој е-маил поруци (“деливерy статус нотифицатион” или нешто слично, зависно од програма за маил који користите).

Одбијен захтев – Жалба против одлуке органа власти
Може да се деси да сте послали Захтев и уместо траженог одговора добили обавештење да је Ваш Захтев одбијен. Ако сте незадовољни, Поверенику подносите Жалбу против одлуке органа власти.

За разлику од “Ћутања органа” где не постоји рок у коме можете да пошаљете Жалбу, овде то морате у року од 15 дана од када сте добили одговор, односно решење којим је ваш Захтев одбијен.

Нпр. тражили сте од председника општине неке извештаје о трошењу пара, али је Ваш Захтев одбијен из неког разлога (који је наведен у одговору). Имате рок од 15 дана да уложите Жалбу.

Уз Жалбу против одлуке органа обавезно прилажете копију Захтева који сте послали и копију решења које сте добили, односно против кога улажете Жалбу.

Тужба Управном суду
Постоје одређена “ограничења” по питању подношења Жалби.

На пример, Поверенику се не можете жалити на решења Народне скупштине, председника Србије, Владе Србије, Врховног касационог суда, Уставног суда и Републичког јавног тужиоца. Наравно, мисли се на приступ информацијама од јавног значаја.

По закону Повереник нема ингеренције у том случају.

Тада се Тужба подноси Управном суду (пример) и то у року од 30 дана од дана када Вам је достављањо решење којим се одбија Ваш Захтев.

Тужбу Управном суду се можете поднети и када неки од шест наведених државних органа није поступио по захтеву у прописаном року (ћутање управе).

Али, суд у овим ситуацијама захтева да је испуњен још један формални услов, а то је да поновите слање Захтева и да одговор не добијете ни у даљем року од седам дана по поновљеном захтеву.

Такође, Тужбу Управном суду можете поднети и ако нисте задовољни решењем Повереника (пример) донетим по Вашој Жалби. Нпр. МУП је одбио ваш Захтев, Ви сте се жалили Поверенику а он констатовао да је МУП био у праву. Ви и даље сматрате да су вам права прекршена и сад знате шта даље 🙂

АР ИНФО / ЈУЖНЕ ВЕСТИ

Back to top button