ПОЛИТИКА

ИНТЕРВЈУ – Милан Швабић, човек који зна и уме!

Стари ас поново у политици!

Прочитај ми чланак

Вест да се Милан Швабић, наш угледни Аранђеловчанин, домаћин и староседелац из угледне фамилије, човек са искуством и знањем враћа у градску политику обрадовала је становнике општине Аранђеловац.
Зато смо поразговарали са Миланом и сазнали који су му планови и како види будућност нашег града.

Милане реците нам одакле одлука да се поново укључите у политички живот Аранђеловца?

Када једном уђете у политику она је ту као стални изазов, али не као опијат за влашћу већ као животна реалност.
Ја се и дан данас свакога дана запитам шта је то што ја могу да урадим за свој град као залог будућим генерацијама . Ја сам остварен човек у сваком смислу. Мислим да могу још доста да допринесем својим искуством онима којима тек долазе. Онима пред којима је будућност.

Како би описали и представили себе млађим генерацијама које вас не познају?

Рођен сам, одрастао и васпитаван у домаћинској породици. То је оно што је у мени и што је одредило читав мој животни пут и однос према послу, животу и породици.
Дипл.ецц по струци, као што рекох домаћин по васпитању, радохолицар, штедљив, аналитчан…
За себе бих рекао да сам обичан породичан човек, отац три сина и за сада деда једног прелепог унука и прелепе унуке.

Шта ћете прво урадити када постанете председник општине?

То ће бити формирање комисије за обавезну примопредају дужности са пописаним стањем имовине, финансијског стања на рачуну буџета,попис створених обавеза које буџет има како према корисницима тако и према добављачима по основу јавних набавки као стање обавеза према кредиторима.
Након примопредаје следи анализа стања, таргетирање проблема и предлог мера до краја буџетске године.
Све ово захтева изванредну сарадњу са Скупштином општине,општинским већем и органима општинске управе.
Председник општине мора преузети улогу тим-менаџера.

Искусан сте човек са богатом каријером, можете ли нам рећи шта је потребно да се уради како би се Аранђеловац вратио на пут старе славе ?

То видим кроз увођење низа мера.
То су краткорочне мере и средњорочне и дугорочне мере.
Краткорочне:
Вођење рачуна о ликвидности и солвентности рачуна буџета као рачунополагач;
-направити преглед доспелих обавеза буџета како према корисницима тако и према добављчима по основу јавних набавки,
-направити анализу остварења приходне стране буџета по свим основама,
-уколико је потребно након извршене анализе урадити ребаланс буџета за текућу годину како би се усагласила приходна и расходна страна буџета.
Средњорочне и дугороцне мере:
-30% средстава буџета сваке године опредељивати за капиталне инвестиције,
– утврдити тзв. матрицу приоритета у делу капиталних инвестиција -дугорочно обезбеђење здраве пијаће воде,чистоћа града, заштита животне средине,регулисање саобраћаја, посебна пажња на развоју села и сеоских месних заједница (добри путеви,квалитетна струја, здрава пијаћа вода, и све што је потребно за развој не само примарне пољопривредне производње већ за развој сеоског туризма, производња органски здраве хране и остало) , као и све капиталне инвестиције у образовање, здравство,култура, социјална заштита и и све остало чиме се подиже ниво и квалитет живота једне здраве локалне заједнице.
Дугорочним плановима одрживог развоја посебну пажњу посветити зеленој агенди, заштита и очување животне средине.

Која је по вама основна тачка развоја нашег града?

Оно чиме нас је Бог и природа даривала-минерална вода,бели венчацки мермер,чиста природа и земља.
Као и даљи развој неметалне индустрије на бази ресурса које имамо попут развоја бањског туризма са повећаним бројем смештајних капацитета, новим садржајима и бројем велнес и спа центара неопходних за високи туризам,развој сеоског туризма са етно садржајима, али и даљи развој опекарске индустрије, даљи развој ПВЦ индустрије, даљи развој металопрерађивачког комплекса, развој пољопривреде,повећање аграрног буџета на локалном нивоу, подстицаји за унапређење сточарске и воћарске производње у брдско планинском делу ,подстицаји за повртарску производњу са подизањем нових пластеника са системима за наводњавање, подстицаји за подизање нових засада винове лозе,подстицаји за нове засаде боровнице,подстицаји за нове мале винарије и оно што је најважније морамо обезбедити нешто од већих прерађивачких капацитета за прераду воћа .

Како оцењујете рад садашње власти у Аранђеловцу и где мислите да греше?

Веома лоше. Одликује их самовоља,партократизам, бирократизам, непотизам огромних размера, никаква кадровска политика итд…

Како видите Аранђеловац у будућности?

Аранђеловац најпре видим као град срећних и задовољних људи. Град високог бањског и сеоског туризма, развијене неметалне индустрије која не загађује животну средину, здраве животне средине,сређених саобраћајница,сређених и уређених сеоских средина у које ће се радо враћати младе генерације, град у који ће се радо долазити а теже одлазити.

АР ИНФО

Back to top button