ДРУШТВО

Усвојене прве измене Закона о финансијској подршци породици

Након три године примене спорног Закона, дочекали смо и прве важне измене које ће исправити неправду према великом броју родитеља. На спорне одредбе овог закона скретали смо пажњу надлежнима од првог дана његове примене. Ово је велика и важна вест за родитеље, посебно оне који ће се тек остварити у родитељској улози.

1. НАKНАДЕ ЗАРАДА НА ПОРОДИЉСKОМ БОЛОВАЊУ НЕ МОГУ БИТИ МАЊЕ ОД МИНИМАЛНЕ

Утврђен је доњи лимит износа накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, у висини минималне зараде утврђене на дан почетка остваривања права. Ово се односи на период породиљског боловања које траје прва три месеца од рођења детета. У овом периоду више ни једна мама неће добити накнаду мању од минималне зараде у РС.

2. РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ВИШЕ НЕ БИРАЈУ ИЗМЕЂУ НАKНАДЕ ЗАРАДА И ДОДАТKЕ ЗА ТУЂУ НЕГУ И ПОМОЋ

Омогућава се истовремено коришћење права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета и додатка за помоћ и негу другог лица.

3. ИСПРАВЉЕНА ЈЕ НЕПРАВДА И УKИНУТА ДИСKРИМИНАЦИЈА МАМА KОЈЕ СУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОСИГУРАНИЦЕ

Дефинисан је начин остваривања права на остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета жена које су пољопривредни осигураници и начин обрачуна остале накнаде у погледу временског периода у коме се посматрају основице на које су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на 18 месеци. Ова одредба примењује се од 8. маја 2021. године.

4. ИСПРАВЉЕНА ЈЕ НЕПРАВДА ПРЕМА МАМАМА KОЈЕ ИМАЈУ ПЛАТУ ВЕЋУ ОД ТРИ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ

За права остварена од 1. јануара 2022. године, повећан је горњи лимит накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета на пет просечних зарада у Републици Србији на дан почетка остваривања права.

Иницијативу ЈЕДНАKО (П)БРАВО ЗА МАМЕ за кључне измене овог закона покренула су удружења: Бебац.цом, Ценар за маме, Удружење родитељ и Србија у покрету. Наше предлоге за имене Закона, потписало је више од 17 000 грађана и грађанки.

Извор: bebac.com

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker