ВЕСТИ

Од маја нове цене воде за физичка лица

Прочитај ми чланак

У Аранђеловцу се од маја 2021. године уводе нове цене воде за физичка лица по ткз. блок систему.

Уводе две тарифне зоне:

Прва зона – за месечну потрошњу до 25m³ по домаћинству;

Друга зона – за месечну потрошњу преко 25m³ по домаћинству (цена по 1m³ воде за 100% већа за сваки m³ преко утрошених 25m³).

Ове тарифне зоне ће важити за домаћинства са пет и мање чланова. За домаћинства са шест и више чланова, тарифне зоне зависе од броја чланова домаћинства, при чему се прва зона обрачунава тако што број чланова домаћинства множимо са 5m³.

За пријаву домаћинстава са шест и више чланова потребно је да носилац рачуна (лице на које гласи рачун), на шалтеру Информације и рекламације у ЈКП “Букуља” Аранђеловац, попуни и потпише Изјаву о кућној заједници, приложи на очитавање личне карте чланова домаћинства и/или здравствене књижице за децу која не поседују личне карте, те на тај начин потврди место пребивалишта чланова свог домаћинства.

Толико о пренетом саопштењу ЈКП Букуља које нас је обрадовало новим поскупљењем и уводом у непрегледни обрачун воде попут оног за струју.

Користимо прилику да поставимо пар питања у вези ове тарифне одлуке:

  1. Да ли је поторшња од 25 m³ статистички израчуната потрошња?
  2. Како ће се утврђивати исправност пријављеног броја чланова породице?
  3. Који државни орган ће контролисати исправност података датих од стране физичких лица?
  4. Зашто се од стране државног органа траже на увид лични подаци свих чланова домаћинства када то у случају потрошње струје није потребно?
  5. Ако је потрошња у домаћинствима са пет и више чланова мања од 25м³, примера ради, јер бораве на другој адреси, како ће се обрачунавати њихова потрошња?
  6. Чиме се оправдава одлука да се у другој зони после потрошених 25 m³ воде цена по m³ повећава за 100%?

Овим питањем треба да се позабаве и удружења за заштиту потрошаћа јер је много нелогичности и недоследности у овој одлуци.

Прича о једнакости свих физичких лица без обзира на број чланова и њихову потрошњу гласи:

ПОТРОШЊА У М³ x ЦЕНА ВОДЕ ПО 1М³ = ИЗНОС ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА

 

Једноставно, зар не?

Једино што сте морали да израчунате колика је цена кубног метра воде узимајући у обзир инвестиционе трошкове и трошкове одржавања водоводне мреже.

Али вама није потребан задовољан и цењен потрошаћ воде, вама је потребан харач да непрегленим рачунима и формулама прикријете неспособност.

Користимо прилику да упутимо потрошаће да имају могућност жалбе на ову одлуку ЈКП Букуља Националној организацији потрошача Србије:

Образац за жалбе НОПС-а

Контакт информације:
+381 (0) 11 404 6 300
+381 (0) 11 404 6 301
+381 (0) 11 404 6 302
pravnitim@nops.org.rs

АР ИНФО редакција

Back to top button