ДРУШТВО

Рецикломат – паметна машина за прикупљање и сортирање амбалажног отпада

Решење примењиво и у Аранђеловцу

Прочитај ми чланак

ЈКП Шумадија Крагујевац у циљу унапређења својих услуга набавило је Рецикломат – паметну машину за прикупљање и сортирање амбалажног отпада (пластичних флаша, лименки и стаклене амбалаже).

Рецикломат, први у Србији, има могућност препознавања различитих типова отпада, његово прихватање и складиштење, вреднује отпад и врши упис новчаног износа предате амбалаже у персонализоване и неперсонализоване еКГ картице.

Постављањем машине ЈКП Шумадија активно учествује у развоју и унапређењу услуга. Бенефите од оваквог начина рециклаже имају не само корисници јавног превоза на територији града, већ и корисници телекомуникационих услуга.

На овај начин ЈКП Шумадија Крагујевац, са својим технолошким партнером APEX Солутион Technology И спонзором, друштвено одговорном компанијом Глобалтел доо, прикључили су се светском тренду рециклаже амбалажног отпада са циљем да се грађани мотивишу и ефикасније укључе у процес сортирања отпада.

Систем награђивања употребљен на првом рецикломату у Крагујевцу награђује свако одговорно лице са 7,00 РСД по унетом амбалажном предмету (пластична или стаклена флаша и алуминијумска лименка), а износ од предате амбалаже се аутоматски уписује путем читача на персонализоване и неперсонализоване еКГ картице.

Компанија Глобалтел доо препознала је позитивне ефекте оваквог начина сакупљања и разврставања амбалажног отпада, па су житељима Крагујевца омогућили бонус од 3 гигабајта мобилног 4ГБ интернета за успешно повезивање еКГ картице и Глобалтел мобилног броја позивом на *340*број еКГ картице #.

Уз потврду да сте успешно повезали Глобалтел и еКГ картицу стиже вам 3 гигабајта мобилног интернета.

Сваки следећи динар еКГ допуне од рециклаже аутоматски доноси нових 10 мегабајта интернета, а на 100, 00 РСД добија се 1 гигабајт. Повезивање оваквог начина остваривања новчаног износа путем рециклаже кроз техничку подршку омогућио је партнер APEX Солутион Technology.

Постављањем једне овакве машине у Крагујевцу циљ нам је да се системом награђивања мотивишу грађани да на правилан начин врше примарну селекцију и разврставање амбалажног отпада. Да наши суграђани позитивно реагују на постављање овакве машине и да су спремни да врше примарну селекцију амбалажног отпада, говоре и подаци о сакупљеним количинама током месеца августа, истичу у ЈКП Шумадија у Крагујевцу.

• Рецикломат се празни 3 – 4 пута дневно

• У августу је сакупљено 1325 комада стаклене амбалаже (397,5 кг), 7576 комада пластичне (ПЕТ) амбалаже (227,28 кг) и 7007 комада алуминијумски амбалаже – лименке (105,10 кг) што укупно износи 15908 комада или око 730 кг амбалажног отпада.

• Што се тиче тежинске заступљености најтежа је стаклена амбалажа (54,46%), затим пластична (ПЕТ) амбалажа – 31,14% и лименке – 14,4%.

• Ако посматрамо комадну заступљеност наши суграђани су највише одлагали пластичну (ПЕТ) амбалажу – 47,62%, затим лименке – 44,05% и стаклену амбалажу 8,3%.

• Просечна тежина једног комада стаклене амбалаже је 300 гр, пластичне 30 гр и лименки 15 гр.

Извор: reciklaza.biz

Back to top button