ВЕСТИ
У тренду

Република Србија зауставила усвајање ПДР парка Буковичке бање!

Министарство заштите животне средине Републике Србије обавестило општину Аранђеловац да је за усвајање ПДР-а парка Буковичке бање потребна претходна сагласност Министарства заштите животне средине.

Прочитај ми чланак

Дакле, аранђеловачка општина је ушла у процедуру израде и усвајања планског акта, а да није имала претходну сагласност Министарства заштите животне средине, што представља законску обавезу, па је сад већ несумњиво доказано, и у потпуности јасно, да ПДР парка Буковичке бање није рађен у складу са прописима, па ни одборници СО Аранђеловац неће бити у прилици да се изјашњавају о том планском акту.

Осим тога, познато је да је изменом Уредбе 2015. године заштита споменика природе на делу парка површине 2,88 хектара укинута само ради реализације стратешке инвестиције Привредног друштва “Амасис” ДОО из Београда чији је власник г. Мирољуб Алексић, остварени и доказани привредник са великим интегритетом. С обзиром на то да та инвестиција кривицом општине Аранђеловац није реализована, заштита је после тога морала бити враћена на цео парк. Наиме, постојеће стање НИКАКО није било могуће користити за израду садашњег ПДР-а (претходни ПДР је поништен на седници СО Аранђеловац 28. новембра 2018) ради реализације актуелне инвестиције, која није стратешка и за коју није одређено укидање заштите.

Подсетимо, стратешка инвестиција Привредног друштва “Амасис” ДОО је Закључком Владе Републике Србије, од 23. јануара 2015. године, проглашена инвестицијом од општег, националног значаја за Републику Србију, те је на бази тог закључка заштита споменика природе укинута на делу парка од 2,88 ха и Уредба је августа 2015. године измењена САМО РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ Г. МИРОЉУБА АЛЕКСИЋА.

Такође, с обзиром на то да инвестиција због које је укинута заштита споменика природе није реализована кривицом општине (зато је уговор из 2012. године споразумно раскинут, такође у складу са одговарајућим закључком Владе Републике Србије) иницијатива за враћање заштите природе на том делу парка је пре две године започета, на предлог удружења “Павле Бакић” и Групације „За спас Аранђеловца“, а надлежни органи још увек нису донели коначну одлуку о томе.

Комисија за планове СО Аранђеловац је, упркос томе што је била упозната са чињеницом да је покренута процедура за враћање изузете заштите споменика природе на целој површини парка, јер је отпао основ због којег је заштита укинута, ипак наставила са процедуром усвајања плана, док су представници Обрађивача (ЈП „Урбанизам“ Крагујевац) имали супротан став и сматрали су да је потребно сачекати исход тог претходног поступка.

Због упорног кршења прописа, како од стране општине Аранђеловац тако и од стране Комисије за планове СО Аранђеловац, тадашњи директор Обрађивача мр Драган Дунчић је закључио да уговор о изради ПДР парка Буковичке бање нема смисла и да га није могуће на законит начин реализовати са инвеститором “Стублином” ДОО Стојник, те је због тога уговор са “Стублином” у име ЈП “Урбанизам” и раскинуо крајем прошле године. Нажалост, случајно или нам%D

Back to top button