ПОЛИТИКА

ИЗАБЕРИ АРАНЂЕЛОВАЦ – Породица је на ПРВОМ месту !

Прочитај ми чланак

Ако добијемо поверење наших суграђана на предстојећим локалним изборима у Аранђеловцу, Породична декларација ће бити основни документ локалне породичне политике којим се извршна власт обавезује да ће штитити породицу као основну јединицу друштва. Текст Породичне декларације у целости гласи:
1. Породица, утемељена у брачној заједници мушкарца и жене, је природна и основна јединица друштва, старија од сваке идеологије, религије и државног уређења, и као таква има право на заштиту локалне самоуправе.
2. Сматрамо да највећа опасност са којом се наша општина суочава јесте управо одумирање становништва. Свака власт треба да постоји са циљем да поспеши наталитет и да заштити, охрабри и помогне породице у одлуци да имају више деце.
3. Приоритет при планирању буџета општине биће издвајање за помоћ и подршку породици, што подразумева и реформу локалне пореске администрације у циљу олакшица, смањења и укидања плаћања пореза на имовину за породице сa више деце, посебно оне које су социјално угрожене.
4. Обезбедићемо да се при плаћању комуналних услуга омогуће олакшице вишечланим и презадуженим породицама, а кроз локални економски развој настојати да се пружи подршка породичним фирмама и задругама, а посебно повратку младих на село.
5. Општина ће посебно подржавати приватна предузећа која ће примењивати про-породичне принципе у свом пословању, а ПРИЛИКОМ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ПРИОРИТЕТ ТРЕБА ДА ИМАЈУ САМОХРАНЕ ПОРОДИЦЕ, ОДНОСНО МОГУЋНОСТ ДА ПОСАО ДОБИЈЕ БАР ЈЕДАН ЧЛАН ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ НИКО НИЈЕ ЗАПОСЛЕН.
6. Путем јавних конкурса стимулисаћемо медијске садржаје на локалним медијима који промовишу вредности брака, породичног живота и родитељства, здраве начине живота и бављење спортом.
7. Основаћемо општински Фонд за подршку породици и лечењу деце, који ће бити финансиран из општинског буџета и од донација, са посебним задатком да помаже у лечењу тешко болесне деце.
8. Постараћемо се да правилник о јеловнику у вртићима и школама буде измењен по високим стандардима здраве хране и обезбедићемо бесплатан паркинг за труднице и вишечлане породице.
9. Појачаћамо и проширити улогу саветодавних центара при медицинским и образовним центрима на тему заштите здравља жена и посебно репродуктивног здравља, као и превенције развоја тешких болести.
10. Учинићемо све да свако насеље у нашој општини има одговарајуће игралиште за децу, да деца у предшколском узрасту добију могућност бесплатног летовање и зимовања, да родитељи више не сносе трошкове боравка другог и сваког следећег детета у предшколским установама као и бесплатне уџбенике и превоз у школском узрасту и веће финансијске подстицаје за студирање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Анализирајући узроке депопулације и конкретне мере у борби против ове „беле кугеˮ, закључили смо да се до дугорочног решења може доћи само кроз посматрање породице као основне јединице друштва. У свеобухватној подршци породици је кључ решења демографског проблема. Супружници у највећем броју случајева имају природну жељу за више од једног детета, али из бројних разлога се не одлучују на такав корак. Међу најважнијим разлозима је несигурност у стабилну будућност, нерешено стамбено питање, недовољна укупна примања породице, итд. Према важећем Уставу и Породичном закону, као и према међународно прихваћеним обавезама, Република Србија је дужна, а самим тим и општина Аранђеловац, да породицу заштити као основну јединицу друштва.
Питање заштите породице није питање за једну политичку организацију, нити за један мандат скупштине општине, председника општине или општинског већа. Питање заштите и подршке породици, и у ширем контексту борбе против негативних демографских трендова, је питање опстанка. Зато сматрамо да тема заштите породице мора да нађе своје место у локалној политици и да треба формирати посебан скупштински Одбор за заштиту породице. Наш дугорочни циљ је повећање квалитета живота брачних парова са децом и да наша општина постане „Општина Аранђеловац – заштитник породице“. Увешћемо свечано обележавање Дана породице сваке године, са циљем да наша општина буде породична општина – пријатељ беба, деце и породице. За праћење спровођења ових наших намера од стране извршне градске власти задужујемо будући скупштински Одбор за заштиту породице.

Изабери Аранђеловац

Back to top button