ДРУШТВО

ТОПОЛА – Дивља градња уништава Карађорђев град? ВЛАСТ ЋУТИ!

Прочитај ми чланак

ЗАВОД за заштиту споменика из Крагујевца је по налогу Министарства културе написао извештај о бесправној градњи у оквиру просторне културно-историјске целине “Карађорђева Топола са Опленцем”. У том документу, како “Новости” сазнају, Завод је указао на проблеме на терену који се односе на нелегалне радове и непримерену намену објеката супротно Одлуци о проглашењу целине за културно добро, као и решењима Завода за заштиту споменика културе Крагујевац о забрани радова.

Министарство је, такође, затражило од Републичког завода да покрене поступак прекатегоризације овог културног добра, односно утврђивања културног добра од изузетног значаја.

Дивља градња већ много година нарушава изглед “Карађорђевог града”, а највећи проблем представљају радови у старом језгру Тополе и на Опленцу. Да би одбранио културно и историјско добро, крагујевачки Завод није давао дозволе за градњу, али то није спречило старе и нове власнике да раде оно што су наумили.

Тако је у насељу Колебанчево, у заштићеној зони “Опленац”, иако постоји решење грађевинске инспекције о заустављању радова, пре више од деценије “никла” радионица за камионе са пословним простором. На самом улазу у Опленац, у Авенији краља Петра, нелегално је рушена зграда, валоризована као вредно градитељско наслеђе.

Завод је, ипак, зауставио рушење и поднео тужбу против непознатих извршилаца. Али, на томе се стало. Без икаквог реда, у заштићеној зони уместо сувенирница отварају се ресторани, а уместо старачког дома, без “папира” подиже се стамбено-пословна зграда.

Нелегално се ради чак и у комплексу хотела “Опленац”. Наиме, конзорцијум са којим је Општина Топола склопила уговор о коришћењу хотела, без икаквих претходних услова Завода отпочео је радове на доградњи, реконструкцији и адаптацији са променом намене у делу објекта. А, отпочела је и производња вина, што је у супротности са условима из одлуке о утврђивању за културно добро. Иако је Завод забранио радове, они су завршени.

Објекат преко пута Карађорђевог града

– Обраћали смо се грађевинској инспекцији и писаним и усменим путем, али без икаквог резултата – каже, за “Новости”, Марко Грковић, директор Завода. – Почетком 2017. писмено смо упозорили Републички завод за заштиту споменика културе о проблемима у Тополи, како би се убрзала процедура проглашења културно-историјске целине за добро од изузетног значаја.

“ПРОПУСТИ”КОЛИКО су валидни наводи Завода потврђује и то да неки од побројаних “пропуста” ни голим оком нису видљиви, као што је наметање оптужбе за некакву радионицу за поправку камиона, дакле, нема је – каже Драган Јовановић. – А, што се тиче хотела “Опленац”, ту такође нема никаквих пропуста. Закупац је реновирао унутрашњост, ко може то да му забрани, спољна фасада није ни такнута.

Као проблеме у старом језгру Тополе, Грковић наводи доградњу објеката без икаквих претходних услова Завода у циљу каснијег озакоњења, непоштовање услова Завода и пројектне документације, радове на фасадама, измену изгледа објеката, постављање надстрешница на јавном простору – најчешће без пријава радова или добијања дозвола од општинских органа.

– Инспекција је само у неколико наврата зауставила радове, али објекти никада нису враћени у првобитно стање – тврди Грковић.

Драган Јовановић, председник општине Топола, међутим, у изјави за наш лист у целости демантује наводе из пријаве коју је крагујевачки Завод за заштиту споменика културе упутио надлежном министарству. Изричит је да наводи немају никакво утемељење у чињеницама. Каже да се све што је у међувремену у Тополи грађено не коси са законским актима. Напротив, све што је обновљено или подигнуто, има све потребне дозволе, неке старије и више од две деценије.

– Наравно, никоме не би пало на памет и нико се не би усудио ни да такне, а камоли наруши Карађорђев комплекс, а што се тиче градског језгра изван тога, ту мора да се ради и гради, јер се ту и живи – каже нам Јовановић. – Не може се од целога града направити музеј и није цела варош споменик културе. Топола мора да дише, да се обнавља, као и свако друго место.

Јовановић додаје да је у више наврата надлежнима у Заводу управо овакву поруку упутио:

– Али, они очигледно не одустају. А, ни ми не одустајемо да Топола буде амбијент у коме људи имају од чега да живе. На шта би то личило када бисмо цео град затворили? Како то Завод гледа, отприлике требало би и све ресторане и све продавнице позатварати.

Марко Грковић / Драган Јовановић

БЕЗ ПОСЛЕДИЦА

ПРОБЛЕМ постоји и због новог Закона о планирању и изградњи, којим је измењена процедура за добијање грађевинских дозвола и где није потребно израђивати у свим случајевима пројекте за извођење, већ само идејне пројекте којима се не дефинишу у довољној мери материјализација и сви детаљи, а који потом утичу на изгледе објеката – каже Марко Грковић. – Такође, пријава радова ради конзерваторског праћења у Тополи никада није ни постојала. Неадекватна реакција надлежних служби обесмишљава напор службе заштите, а грађанима Тополе показује да је могуће изводити било какве радове у заштићеном простору без икаквих последица.

novosti.rs

Back to top button