ВЕСТИ

СЕДНИЦА СО ТОПОЛА – Иза ставке ,,машине и опрема” сакривена куповина луксузног аутомобила

Прочитај ми чланак

На данашњој седници СО Топола на дневном реду био је предлог Одлуке буџета општине Топола за 2018. годину. Став Српске напредне странке у Тополи о овом правном и најважнијем документу којим се утврђује план прихода и расхода за наредну годину, образложио је одборник Игор Петровић.

Он је похвално говорио да је: Предложени буџет урађен у законском року и у складу са Смерницама из Упуства за припрему буџета; Да садржи Одразложење по први пут; Да је приметан повећан приход од донација и помоћи од Међународних организација (захваљујући пројекту из области социјалне заштите); Да нема новог задужења код пословних банака већ се само отплаћује стари дуг – главница и камате, а што је два посто буџета и по томе смо једна од ретких општина у Србији и Да су три главна планирана прихода буџета: порези са 42% и трансфери од Републике 31%, а што је укупан планирани приход од 73%. Петровић је упутио и примедбе на предложени буџет и то: Повећани су дозвољени приходи од продаје земљишта и непокретности, а који су већи од дозвољених 6,4%, а захваљујући планираној продаји општинског земљишта на далу данашњег Дома здравља у Тополи.

Међутим, како су нам познати подаци шта се догађало са таквим продајама (процењен ар на пар хиљада евра, а продато за непуних хиљаду), верујемо да ни сада неће бити у планираној висини; Стални трошкови су високи (већи од 36%). Повећани су за нешто више од три посто у односу на ову годину. Уз овај расход додајмо и плате запослених који је 20%, а што заједно престављају расход од 56% планираног буџета; Остали расходи нису у довољној мери усклађени са рестриктивном политиком и на нивоу су из претходних година уз благо увећање; Не постоји партиципативно буџетирање. Дакле, грађани, чланови локалне заједнице који ,,пуне” буџет, не одлучују директно како ће се трошити део новца из буџета;

Улагања у капиталне пројекте, инвестиције, су нешто веће од 15% планираног буџета због чега предложени буџет није у довољној мери развојни, није довољно избалансиран и није усмерен на подизање животног стандарда грађана Тополе док се са друге стране повећавају ставке ,,машине и опрема”, а у ствари се крије набавка новог луксузног аутомобила од два милиона динара;

Као одборници који заступају ставове Српске напредне странке у Тополи, нисмо успели да предложимо амандмане, а и да су стављени на дневни ред прошли би као и до сада -били би одбијени. Наш предлог је био другачија расподела предвиђених средстава, а којима би се помогло угроженима грађанима – незапосленим породиљама (по 10.000 динара на годину дана), свим грађанима у повећању здравствене заштите, деци и спортистима, а то би увелико променило проценат капиталних улагања – инвестиција.

На основу свега тога, став Српске напредне странке у Тополи је да се не подржи предлог одлуке о буџету за 2018. године, али да нећемо гласати против већ ћемо бити уздржани.

СНС – Топола

Back to top button