ВЕСТИ

Аранђеловац: Почела конференција “Српски дани осигурања”

Прочитај ми чланак
РАНЂЕЛОВАЦ –

У Аранђеловцу је данас почела прва конференција “Српски дани осигурања”, у организацији Удружење осигуравача Србије (УОС), са које је Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније Дунав осигурање и председник Надзорног одбора УОС, поручио да су позитивне промене у тој области условљене побољшаним економским амбијентом.

Петровић је, на отварању конференције говорио о помацима у области осигурања у протеклих неколико година, истакавши да је економски амбијент важан за пословањем као и раст БДП.

“Желимо да подстакнемо развој струке осигурања у Србији и подигнемо ниво знања запослених у нашој делатности путем различитих форми преношења вештина, искустава и најбољих примера из праксе”, рекао је Петровић.

Иначе, конференција је окупила представнике осигуравајућих кућа, високе државне званичнике и стручњаке из иностранства, а тема ће бити реформама у области осигурања са акцентом на безбедност у саобраћају и осигурању у пољопривреди.

Циљ конференције је и да се кроз десет панела и два округла стола дође до закључака шта је потребно даље радити на побољшању сектора осигурања те да се предложе и формално “убаце” светска искуства у будуће законе који покривају сектор осигурања у Србији.

“Расправљаћемо о најактуелнијим питањима из ове области и заједно потражити најбоље одговоре и решења. Ово је и прилика да се упознамо с променама у регулативи и надзору над делатношћу осигурања у Европи и региону, те да се информишемо о новостима са светских и европских финансијских тржишта”, каже Петровић.

Како објашњава, овакви скупови су значајни како би се промовисале осигуравајуће услуге и указало на њихов значај, како за становништво тако и за привреду, као и да се јавност упозна с друштвеном и привредном функцијом коју осигурање има.

“Наша жеља је и да се позиционирамо као институционални инвеститори који могу бити од великог значаја као један од замајаца унапређења српске привреде. Сектор осигурања је важан чинилац финансијске стабилности и као такав знатно утиче на развитак сваке државе”, поручио је Петровић.

Током два дана конференције, на панелима ће се разговарати о новом закону о обавезном осигурању у саобраћају, о питањима у вези са осигурањем у сектору пољопривреде и темама које се односе на животна осигурања и банкоосигурање.

Табаковић:Похвале за финансијске ефекте у сектору осигурања

Финансијски показатељи у сектору осигурања, иако су још скромни, ипак су за похвалу, јер сви годинама бележе стабилан раст, изјавила је гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.

Навела је податке према којима је укупна премија осигурања за прву половину ове године износила 48,8 милијарди динара или 404 милиона евра, што је за 8,1 процената више у односу на исти период  претходне године.

Она је рекла отварајући конференцију “Српски дани осигурања” у Аранђеловцу и да сви они који нису испунили строге критеријуме НБС о условима пословања осигуравајућих компанија на тржисту, напустили су ту делатност.

Њихова места, каже, заузела су углавном зависна друштва међународно признатих компанија.

У овом моменту у Србији, како је навела, делује 17 друштава за осигурање, четири за реосигурање, а такође постоји 86 правних лица за посредовање и заступање у осигурању, као и 94 предузетника, заступника осигурања…

“Сви годинама уназад бележе позитиван раст. У структури премије учешће неживотних осигурања износило је 77, 5 процената а учешће животних осигурања 22,5 процената”, навела је Табаковић те објаснила да од појединачних врста  осигурања највеће учешће у укупној премији остварило је осигурање од одговорности због употребе моторних возила у висини од 32 процента.

Следе животно осигурање са 22, 5, имовинско осигурање са 20,9 и каско осигурање моторних возила са 8,5 процената.

“Билансна сума за осигурање повећана је на 230,9 милијарди динара, а то је раст у износу од 10, 3 процента у односу на крај другог тромесечја претходне године”, каже гувернерка.

Каже и да је регулаторни оквир реформисан и унапређен, што, напомиње, утиче на раст и развој осигуравајућег сектора у Србији.

rtv.rs

Back to top button