ПОЛИТИКА

(ВИДЕО) ТОПОЛА – Игор Петровић – Директор Културног центра НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за директора!

Прочитај ми чланак
Поштоване колеге одборници, пред нама је предлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Културном центру Топола. Ово је за непуних годину дана други пут да се мења систематизација радних места у овој установи културе. Оно што је заједничко у оба случаја јесте да се предвиђа гашење по једног радног места. Првом изменом сте укинули радно место у реализацији културно – образовног програма (моје радно место), а овом другом се планира гашење једног радног места код самосталног сарадника за организацију културног програма.
Као неко ко је девет година радио у култури, а напомињем да сам учествовао заједно са тадашњим општинским правобраниоцем и чланом Општинског већа за друштвене делатности у привременом Управном одбору који је основао Културни центар Топола и потом постао први запослени у тој установи и члан Управног одбора из реда запослених, а и на основу одређених резултата које сам остварио радом у култури иако сам одлуком већине одборника остао без радног места, али не због кршења радне обавезе или дисциплине, већ због политичког прогона, имам право и моралну обавезу да говорим по овом питању. Министарство културе и информисања доноси Стратегију развоја културе у Републици Србији и у њој јасно каже да се култура утврђује као једна од кључних димензија одрживог развоја Србије.
Даље, код културне политике јасно је наведено да се она заснива, између осталог, на одговорној кадровској и управљачкој политици, на принципу активног учешћа грађана и стручне јавности у процесу доношења одлука, транспарентним процедурама и принципу стратешког управљања у култури. Културна политика, у складу са Уставом и законима, креира се на националном, а спроводи на осталим нивоима власти. Локална самоуправа, као трећи ниво власти у Србији, на основу Закона о култури и Закона о локалној самоуправи дужна је да на својој територији обезбеди услове за рад локалних установа културе. Установе културе и удружења у култури су кључни актери у спровођењу културне политике и развоју културе. Због тога је веома важно посветити се људским ресурсима.
Дакле, спровести одговорну управљачку и кадровску политику. Какву управљачку политику општина Топола спроводи по питању Културног центра, ако се добро зна да тренутни директор не испуњава зконом прописане услове за обављање те фукције? Каква је кадровска политика коју такав директор спроводи заједно са појединцима из локалне самоуправе ако без образложења и критеријума гаси једно по једно радно место у установи културе? Докле више тако? Један од циљева Стратегије развоја културе је спровођење кампање (укључујући и медијску) усмерену ка подизању свести доносиоца одлука на локалном нивоу. Због тога дискутујем, постављам питања и предлажем одборницима да не прихвате овакав предложени Правилник о организацији и систематизацији радних места.
Питам директора Културног центра Топола: На основу Закона о култури били сте обавезни да донесете нови Статут, а што сте учинили. У њему су јасно прецизирани услови за директора, а Ви те услове не испуњавате. Да ли је то разлог због чега не расписујете конкурс за директора и када намерава Управни одбор да то учини? Друго питање је по којим ћете критеријумима одредити који је од тренутно два извршиоца вишак по предложеној систематизацији ако се усвоји?

Ар Инфо
Back to top button