АРАНЂЕЛОВШТИНЕВЕСТИ

МИНУС 83 МИЛИОНА – Овако послује Добривоје Марински, са некадашњим АД Буковичка Бања

Прочитај ми чланак
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА БУКУЉСКЕ НОВЕ СЛАТИНЕ (некадашња АД Буковичка Бања)
Председник скупштине Добривоје Марински је на предлог директора кога је сам и изабрао и довео у Аранђеловац, Миливоја Томића, црногорског држављанина, размотрио и прихватио пословни резултат који ћемо анализирати у тексту. Дакле, Добривоје Марински као управљач имовином државе овако руководи имовином која му је дата на чување.
ПРИХОДИ: у пословној години су остварени од продаје имовине у износу од 18.219.522,00. Предмет продаје су биле: значајна збирка слика, централни лустер састављен од делића кристала и четри мања лустера, стилски намештај (који су заједно представљали понос Б.Бање), као и разни угоститељски и други објекти… И лаику је јасно да је сва побројана имовина је вишеструко вреднија од износа исказаног у билансу као приход од продаје имовине а сагледавајући да су купци пријатељи и ментор Добривоја Маринског – јасно је зашто су драгоцености и понос бање продати далеко испод тржишне вредности.
 
РАСХОДНА страна биланса – једна ставка посебно упада у очи – губици по основу расхода и продаје имовине од 12.575.464,00 милиона. Јасно је, дакле, да је имовина продата и испод књиговодствене вредности по принципу “дај шта даш” (а да ти није много).
И сама књиговодствена вредност је била испод ПРОЦЕНЕ ИМОВИНЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ с обзиром на врсту имовине чија је продаја вршена (на страну то што се културне и историјске вредности никако нису смеле бити предмет продаје).
Председник скупштине је за време свог мандата продао не само предмете и збирке од изузетне културне и историјске вредности (ментору) већ и чувене угоститељске објекте Буковичке Бање (пријатељима) испод њихове тржишне вредности а без уговорне обавезе да у купљеним објектима наставе обављање угоститељске делатности.
Стиче се утисак да је (сем потенцијалног прибављања личне користи) намерно учинио све да уништи све угоститељске објекте везане за Буковичку Бању, избрише све културне и историјске карактеристике чувеног Старог Здања не само у материјалном већ и у емотивном смислу и омогући свом ментору да не оптерећен отвори нову еру туризма који тежи куплерај-коцкарском кич туризму без трунке сећања на Буковичку Бању каква је некад била у свом пуном сјају.
У овој анализи финансијских података намерно се нисмо бавили и другим ставкама расхода – то остављамо за неки следећи пут јер ове две стаке на прави начин објашњавају како и на који начин делује Добривоје – он у добитку а ми на губитку.
Исказани финансијски резултат није могао бити другачији него губитак од 83.033.273,29 дин. ВРЕДНОСТ трајно изгубљене имовине – НЕПРОЦЕЊИВА.
Ар Инфо
Back to top button