АРАНЂЕЛОВШТИНЕ

ТУГА И СРАМОТА – „Буковичка бања” отишла у стечај !

Прочитај ми чланак

Аранђеловац – Након неколико година натезања око почетка реконструкције хотела „Буковичке бање”, купљених 2012. године на јавној лицитацији, отезања општинских власти у издавању неопходних дозвола, раскидања купопродајног уговора на захтев купца и неоснованог прекњижења имовине са предузећа на државу, Привредни суд у Крагујевцу је 28. фебруара ове године на предлог Министарства привреде донео решење о стечају Акционарског друштва за туризам и угоститељство„Букуљска нова слатина”, познатијег под ранијим називом „Буковичка бања”.

Насупрот веровању,није насумично изабран

Служба за катастар непокретности у Аранђеловцу је ових дана поново укњижила својину хотела „Старо здање“ и „Шумадија“, ресторан „Аркаде“ и отворени базен са два помоћна објекта у корист Акционарског друштва за туризам и угоститељство „Букуљска нова слатина“. То је урађено на основу коначног решења Републичког геодетског завода у Београду, а на основу потпуно оправдане жалбе „Букуљске нове слатине“. Пре тога је општина Аранђеловац у два наврата, закључком и решењем, исту својину покушала да прекњижи као државну имовину, али је Геодетски завод у поновном поступку донео поменуто коначно решење.

Тиме још није стављена тачка на вишегодишњу агонију „Букуљске нове слатине”, у чијем се саставу налазе пропали и потпуно девастирани објекти у парку Буковичке бање, хотели „Старо здање” и „Шумадија”, „Аркаде” и отворени базен. Напротив, поново је отворена Пандорина кутија за сијасет нових проблема овог акционарског друштва, чијем се решавању у овом моменту не види крај. Јер, стечајни поступак може да потраје и више месеци, па и година.

Иако је после раскида купопродајног уговора јавни извршитељ започео поступак продаје руинираних хотела, сада то више није могуће, јер ће све бити решено у оквиру стечаја пред Привредним судом у Крагујевцу. Према финансијском извештају од 31. децембра 2016, губитак у односу на висину капитала износи 135.183.000 динара. Уз то треба додати и да су рачуни „Букуљске нове слатине” у непрекидној блокади још од августа 2014. године и износе 184.254.578,76 динара, што је и довело до стечаја.

Ко све и колико пара потражује у овом моменту се не зна тачно. Познато је да педесетак некадашњих радника рачуна на око 50 милиона динара за неисплаћене зараде, а остали повериоци ће тек пријавити своја потраживања. Највећа има држава, тј. Пореска управа за неплаћене порезе преко 150 милиона динара, затим општина Аранђеловац потражује за неплаћени порез на имовину и разне накнаде за градско грађевинско земљиште и еколошку таксу око 35 милиона, затим Електродистрибуција, ЈКП „Букуља” и други. Све ће се то доказивати на судским рочиштима, којима се за сада не види крај, а почетак ће бити на првом поверилачком рочишту 5. априла у Привредном суду у Крагујевцу, када ће бити конституисана и скупштина поверилаца.

У међувремену, док није раскинут купопродајни уговор, увећани су и трошкови инвеститора за израду пројектне документације, утврђивање грађевинске статике свих објеката и плаћање разних такса и накнада, уз још увек актуелне управне спорове због пореза на имовину, који износе више од 150.000 евра. Инвеститор није био ослобођен тих дажбина, иако су општински челници првобитно обећавали да се те накнаде неће плаћати до завршетка реконструкције хотела, а и данас је неизвесно како ће се то окончати. Уз то, 738.000 евра, колико су на лицитацији плаћени хотели, четири године су били заробљени на посебном рачуну, а да се и не помињу сада већ распршене илузије о обновљеним хотелима и градњи новог депанданса, у чију је адаптацију и градњу, према првим пројекцијама, инвеститор требало да уложи око 100 милиона евра.

Политика

Back to top button