Где су завршили милиони евра од накнада „Књаза Милоша“ плаћаних ЈКП „Букуља“ за коришћење Балабанца и Кубршнице

Факсимил дела одлуке Извршног одбора СО Аранђеловац, од 2. јула 2004. године

ДТ

Актуелан прекид у водоснабдевању, због пуцања дотрајалих цеви од акумулационог језера у Гарашима (у коме и низак ниво слути на још веће муке са несташицом воде) према Аранђеловцу, подсетио нас је и на две општинске одлуке, од којих би требало да је од „Књаза Милоша“ обезбеђено неколико милиона евра наменских средстава „за инвестиције у водоснабдевању“.

Прва општинска одлука односи се на плаћање накнаде од 0,50 динара по литру воде са изворишта Балабанац, који користи „Књаз Милош“. Према расположивим подацима издашност Балабанца је око 98 м3 (или 98.000 литара) дневно, па кад се та количина помножи са 365 дана у години добије се 35.770.000 литара годишње, па пута 15 протеклих година, укупан износ утрошене воде са извора Балабанац за потребе „Књаза Милоша“ је 536.550.000 литара пута 0,50 динара по литру једнако је 268.275.000,00 динара. Одлуком Извршног одбора Скупштине општине општине Аранђеловац број: 06-75/2004-01, од 2. 07. 2004. године предвиђено је да се 80 одсто средстава издваја на посебан рачун ЈКП „Букуља“ и да се наменски користи „за инвестиције у водоснабдевању“.

Факсимил одлуке Извршног одбора СО Аранђеловац, од 2. јула 2004. године

 

Друга општинска одлука односи се на плаћање накнаде од 0,80 динара по литру воде са изворишта Кубршница, које користи „Књаз Милош“. Прецизне податке о издашности немамо, али уз претпоставку да се ради о приближној издашности коју има Балабанац, за две и по године (30. мај 2017 – 31. децембар 2019) добија се износ на име накнаде од 0,80 динара по литру од 71.540.000,00 динара, то заједно са накнадом за коришћење изворишта Балабанац износи 339.815.000,00 динара или око три милиона евра. Са тим новцем не само да је могао да буде изграђен нови магистрални цевовод од језера у Гарашима до филтер-станице у Аранђеловцу, већ је вероватно могло да буде изграђено и ново акумулационо језеро, па тешкоће у водоснабдевању не бисмо ни имали.

Факсимил Одлуке о утврђивању цене за коришћење воде са изворишта „Кубршница“ Општинског већа општине Аранђеловац, од 30. маја 2017. године

Да ли су наведене одлуке уопште и примењиване, односно да ли је „Књаз Милош“ плаћао прописане накнаде и да ли је ЈКП „Букуља“ наменски та средства трошила „за инвестиције у водоснабдевање“ (у нови магистрални цевовод очигледно нису инвестирали!) сазнаћемо из одговора који смо данас поднели општини Аранђеловац, тражећи информације од јавног значаја – одговоре на следећа питања:

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS” broj: 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) tražim od organa vlasti Opštinske uprave opštine Aranđelovac, kao osnivača JKP “Bukulja” da mi odgovorite na sledeća pitanja (odgovore mi dostavite na ovaj mejl: casopisstvarnost@gmail.com):
1. Prema Odluci Izvršnog odbora SO Aranđelovac, broj: 06-75/2004-01, od 2. 07. 2004. godine, koliko je naplaćeno sredstava od Privrednog društva “Knjaz Miloš” u periodu od 2. 07. 2004. godine do 31. 12. 2019. godine?
2. Za koje investicije u vodosnabdevanju je uloženo 80 odsto sredstava iz tačke 1 ovog dopisa?
3. Prema Odluci Opštinskog veća opštine Aranđelovac, broj: 06-483/2017-01-3. od 30. 05. 2017. godine, koliko je naplaćeno sredstava od Privrednog društva “Knjaz Miloš” u periodu od 30. 05. 2017. godine do 31. 12. 2019. godine?
4. Za koje investicije u vodosnabdevanju je uloženo 15 odsto sredstava iz tačke 3 ovog dopisa?

Поштовани читаоци Интернет портала „еСтварност“ чим будемо добили тражене одговоре одмах ћемо Вас обавестити, а у међувремену ћемо наставити истраживања о коришћењу природних ресурса свих грађана Аранђеловца од стране појединих привредних друштава.

еСТВАРНОСТ

loading...